Com treballem

La tècnica que detallem a continuació és la que normalment utilitzem en el procés de la fosa a la cera perduda per a la fabricació de peces artístiques. D’aquesta manera podem garantir la fidelitat de la reproducció original i la precisió i qualitat en l’obtenció dels petits detalls de l’escultura original.

Aquest procés és el resultat de la nostra experiència i de l’evolució que ha tingut la fosa a la cera perduda en els últims anys. Hem de tenir en compte que el resultat d’aquesta evolució ha estat positiva deixant enrere els antics materials emprats (argiles, xamotes, escaioles …) i deixant pas a la nova tecnologia (pellofa ceràmica), donant un resultat de més qualitat, major fidelitat i menys temps d’espera. I el més important, aconseguint una substancial millora en els costos de fabricació, podent així adaptar-nos a uns preus molt competitius.

Foto Tecnica01

ELABORACIÓ DEL MOTLLE O NEGATIU:

És el primer procés a realitzar, a partir d’un model original que pot ser en qualsevol material, (escaiola, fang, paper, fusta, pedra, etc.)
Aquest model és recobert d’una substància antiadherent (normalment silicones) de molta fluïdesa, perquè d’aquesta manera pugui anar copiant al mil·límetre tots els detalls de l’escultura. Un cop forjada se li donarà consistència amb una capa de fibra de polièster, obtenint així una millor consistència i molt poc pes.
Finalment traurem l’original i obtindrem un negatiu de l’escultura.

Foto Tecnica02

ELABORACIÓ DE LA RÈPLICA EN CERA:

El següent pas a realitzar un cop tinguem el motlle o un negatiu és la reproducció de l’escultura en cera. A partir del motlle buit, el tanquem i l’omplim de cera verge buidant a la temperatura adequada per a cada client. Això és molt important, ja que d’això depèn del gruix de bronze, a més gruix de cera més pes de bronze.
Aquest procés cal repetir-lo tantes vegades com nombre de còpies que ens demanin.

Foto Tecnica03

ELABORACIÓ DEL MOTLLE CERÀMIC:

Un cop realitzat el repàs de les escultures en cera pel personal especialitzat en escultura de la nostra empresa, passem a la col·locació dels abeuradors o colades internes en l’escultura.
Nosaltres preferim posar les colades internes, ja que d’aquesta manera evitem danyar la superfície de l’escultura i reduïm costos en mà d’obra.

Un cop posades les colades submergirem l’escultura en unes farinetes ceràmiques compostes de moloquita i zirconi d’una gran puresa i una granometria molt fina perquè es puguin copiar tots els mínims detalls de l’escultura.
Aquest procés de submergir l’escultura s’ha de repetir diverses vegades i anar incorporant seguidament l’estuc ceràmic i anar augmentant la granometria fins que tingui la suficient consistència perquè en omplir el motlle de bronze aguanti la pressió.

Foto Tecnica04

ASSECAT DEL MOTLLE CERÀMIC:

A continuació es posa dins d’un forn a 1200º C per donar consistència al motlle ceràmic i per a l’eliminació interna de la cera, quedant d’aquesta manera un altre negatiu buit (d’aquí ve el nom de fosa a la cera perduda). Aquest procés és molt important perquè d’això dependrà la bona qualitat de l’escultura, d’aquesta manera han de sortir uns motlles ceràmics amb una alta resistència a l’erosió (per evitar arrossegaments en el moment de la introducció del bronze en la colada), i una bona sortida d’aires i gasos (per evitar els porus a la superfície de l’escultura).

Foto Tecnica05

COLADA DE BRONZE:

Quan estiguem segurs que els motlles no tenen residus de cera, introduirem el material fos a l’interior, pels conductes interns de l’escultura.
El material introduït normalment acostuma a ser bronze, però també es pot utilitzar qualsevol altra classe de material (llautó, alumini, ferro, coure, etc.).
El bronze que usem en la fabricació d’escultures és el bronze rg5 compost d’un 85% de Cu, 5% de Pb, un 5% de Sn i un 5% Zn i d’una màxima puresa, ja que nosaltres no fabriquem el bronze a partir de ferralla, sinó que el comprem directament a la refineria i amb certificat de control de qualitat.
El cost d’aquest material és lleugerament més elevat, però d’aquesta manera podem donar al client una qualitat excepcional i la garantia que el material utilitzat és bronze rg5.

Foto Tecnica06

REPÀS DE LES ESCULTURES:

Quan els motlles estan freds, es trenca la pellofa ceràmica i ja passem a tallar totes les colades internes, sense tocar la superfície de l’escultura.
D’aquesta manera ja es pot començar a treballar l’escultura, traient alguna petita impuresa del metall que hagi pogut quedar a la superfície de la mateixa.
Aquest treball és molt delicat i només el pot realitzar el nostre personal més especialitzat, ja que d’això en depèn la qualitat de l’escultura. Aquest procés es realitza manualment i amb cisells.

Foto Tecnica07

PATINAT DE L'ESCULTURA:

Aquest és el procés final de l’escultura, d’això dependrà l’acabat visual de la mateixa. Es realitza completament amb àcids, atacant lentament la superfície i aplicant una combinació de diversos àcids obtenim unes pàtines de molt bones qualitats.
Les pàtines que més habitualment es fan servir són: tons verdosos, blaus, marrons, imitació de marbre, tons marrons, etc. Les pàtines es realitzen amb els tons que el client tria.

Al final s’aplica una capa de cera brillant o mat per donar un millor aspecte. Les escultures per a exterior són tractades amb un preparat químic perquè la pàtina resisteixi les inclemències del temps.